vrnew_vr
路人甲
路人甲
  • 注册日期2012-11-19
  • 发帖数2
  • QQ
  • 铜币150枚
  • 威望-9点
  • 贡献值0点
  • 银元0个
阅读:3462回复:0

零距离的营销和虚拟现实的结合

楼主#
更多 发布于:2013-04-17 14:01
<p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" class="p0"><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 12pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes";'></span><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 12pt; font-weight: bold; mso-spacerun: "yes";'><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></span> </p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" class="p0"><span style="'color:" rgb(0, 0, 255); font-family: "Times New="New"  Roman"; font-size: 10.5pt; text-decoration: underline; mso-spacerun: "yes";'><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" class="p0"><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'>市场竞争的激烈和科学技术的进步,催生出新的营销方式,要想在激励的竞争中获胜,就得抓住客户的心,所以体验式零距离的营销方式被越来越多的商家采用,虚拟现实与营销的结合,为体验式</span><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New="New"  Roman"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'> </span><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'>零距离的营销方式装上一对翅膀,他辅助营销的功能被再一次展现</span><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'><o:p></o:p></span></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" class="p0"><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'>华锐视点(</span><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'>上海</span><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'>)数字科技有限公司</span><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "宋体"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'>专注于虚拟现实制作,丰富的项目制作经验,在工业虚拟模拟,地产虚拟仿真,数字城市,城市规划,产品演示,军事,古迹复原,旅游景点虚拟等领域都有实际项目制作经验。</span><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'>济南华锐视点数字科技有限公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。</span><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" class="p0"><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'>电话:</span><span style="'font-family:" "宋体"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'>021-61107608</span><span style="'font-family:" "Times New="New"  Roman"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'> </span><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New="New"  Roman"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'> QQ</span><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'>:</span><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New="New"  Roman"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'>1297470241</span><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'><o:p></o:p></span></p><p style="text-align: left; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" class="p0"><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'>邮箱:</span><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "Times New="New"  Roman"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'>1297470241@qq.com </span><span style="'color:" rgb(0, 0, 0); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'>网址:</span><span><a href="http://www.vrnew.com/"><span style="'color:" rgb(128, 0, 128); font-family: "Times New="New"  Roman"; font-size: 9pt; text-decoration: underline; mso-spacerun: "yes";'>www.vrnew.com</span></a></span><span style="'color:" rgb(51, 51, 51); font-family: "宋体"; font-size: 9pt; mso-spacerun: "yes";'><o:p></o:p></span></p><p style="margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt;" class="p0"><span style="'font-family:" "Times New="New"  Roman"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'><br/></span><span style="'font-family:" "Times New="New"  Roman"; font-size: 10.5pt; mso-spacerun: "yes";'><o:p></o:p></span></p><!--EndFragment-->
喜欢0 评分0
   华锐视点一直秉承“认真!快,承诺,我们全力以赴!”的经营理念,用技术赢得市场,以服务取得信誉,竭诚为广大客户提供优质、高效、快捷的服务。
游客

返回顶部